top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนSPCThailand

ขนมปังกรอบไร้กังวล เรื่องน้ำหนักไม่ตรง! โรงงานขนมอบใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนเรียลไทม์

เคยไหม? เปิดขนมปังกรอบหรือขนมหวาน แล้วรู้สึกว่าน้ำหนักน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โรงงานผลิตขนมหลายแห่งก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้ว ยังสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ ด้วย


โรงอบขนมยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งได้นำระบบ WinSPC ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ควบคุมคุณภาพแบบเรียลไทม์ มาใช้ในกระบวนการผลิต ระบบนี้มีจุดเด่นตรงการแจ้งเตือนพนักงานทันทีเมื่อมีการผลิตขนมที่น้ำหนักไม่ตรงตามมาตรฐานประโยชน์ของระบบ WinSPC


ลดการสูญเปล่า: ระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ช่วยป้องกันการผลิตขนมที่น้ำหนักไม่ตรงมาตรฐาน ซึ่งขนมเหล่านั้นอาจจะต้องทิ้ง ส่งผลให้ประหยัดวัตถุดิบ แรงงาน และพลังงานเครื่องจักร


ตรงตามมาตรฐาน FDA: ระบบ WinSPC ช่วยให้โรงงานสามารถควบคุมน้ำหนักของขนมให้อยู่ในเกณฑ์ที่องค์การอาหารและยา (FDA) กำหนด ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสินค้าที่ถูกต้องตามน้ำหนักที่แจ้งไว้


วิเคราะห์ข้อมูลง่าย: เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตย้อนหลังที่เก็บไว้ในระบบ WinSPC เพื่อดูภาพรวมของน้ำหนักขนมในแต่ละช่วงเวลา ช่วยระบุจุดที่สูญเสียมากที่สุด นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อไป


สะดวก รวดเร็ว: พนักงานสามารถบันทึกข้อมูลการผลิตได้ง่ายดายผ่านระบบ WinSPC ฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกจุดภายในโรงงาน


สรุป

ระบบ WinSPC ช่วยให้โรงงานขนมอบผลิตขนมที่มีคุณภาพ น้ำหนักตรงตามมาตรฐาน ลดการสูญเปล่า และยังช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตง่ายขึ้นอีกด้วย

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page