หากคุณยังใหม่กับ SPC และคุณต้องการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ SPC คุณสามารถดูวิดีโอการใช้งานแบบเต็มหลักสูตรของเราได้ฟรี ซึ่งจะประกอบด้วยการแนะนำ SPC เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ SPC และการศึกษาเพื่อทราบประโยชน์ของการใช้ SPC ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ :
 

  • เรียนรู้เกี่ยวกับเอกสารตรวจสอบแผนภูมิพาเรโต (Pareto)และผังแสดงเหตุและผล ( Cause-effect diagram)

  • เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภูมิควบคุม (Control Chart )

  • เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถของกระบวนการฮิสโตแกรมและสิ่งที่ต้องทำและไม่ควรทำของ SPC